Wat kost de mondhygiëniste?

Kosten voor de mondhygiëniste kunnen net als kosten voor de tandarts worden vergoed. Afhankelijk van uw verzekering worden ongeveer 75% van de kosten vergoed binnen één jaar. Het is belangrijk om te weten dat kinderen tot 18 jaar binnen de basisverzekering 100% vergoed worden! Het is dus zeer raadzaam en voordelig om kinderen op een zo vroeg mogelijke leeftijd langs te laten gaan bij de mondhygiëniste. Dit bespaart op de lange termijn enorm veel tandheelkundige problemen.

De tarieven binnen de tandheelkunde zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit NZa, in opdracht van de overheid.

De verzekeringsmaatschappij kan u voorlichten over de vergoedingen van de mondhygiëniste. U kunt ook altijd contact opnemen met mijn praktijk om meer te weten te komen over de kosten en vergoedingen van de mondhygiëniste.

Infomedics

U hoeft de rekening nooit direct te betalen. De betaling van uw rekening verloopt namelijk via Infomedics, een factoringmaatschappij in de zorg. Infomedics is in 1988 opgericht door de Landelijke Specialisten Vereniging en sindsdien dé autoriteit op het gebied van medical factoring. Ze worden nauw betrokken bij branche gerelateerde discussies binnen koepelorganisaties en de politiek en praten bij nieuwe ontwikkelingen al in een vroeg stadium met de grote zorgaanbieders. Mede hierdoor kan Infomedics als enige clearen met vrijwel alle zorgverzekeraars.

U komt dus bij mij voor uw behandeling en Infomedics zal de rekening direct doorsturen naar de verzekering. Als u nog een gedeelte van de kosten zelf moet betalen omdat de verzekering dit niet vergoed ontvangt u thuis een factuur, het liefst via de mail. Deze moet dan binnen een bepaalde tijd voldaan zijn. Infomedics regelt de nota’s en verdere vragen beantwoorden zij.

Infomedics vindt het van groot belang dat persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Infomedics houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Wilt u het Privacy beleid van Infomedics inzien dan verwijs ik u naar: Privacystatement | Infomedics

Voor vragen over uw nota kunt u contact opnemen.